logga
Presentation
Industrier
Fastigheter
Djur
Kontakta oss

Termografering

Alla objekt ger ifrån sig infraröd strålning. Detta går att mäta med en värmekamera. Värmekameran registrerar temperaturskillnader och omvandlar dessa till för oss synliga bilder. Utifrån dessa bilder kan man exempelvis se uppkomna fel och skador på maskinell utrustning, djur och människor. Det går även att upptäcka värmelekage och fuktskador i fastigheter.
Tack vare termografi kan åtgärder vidtas för att förhindra bland annat brand, driftstörningar, felbehandlingar, höga driftkostnader och mögelskador.
Vi termograferar ställverk, elutrustningar, maskinutrustningar, fastigheter och djur.
Vi använder den senaste tekniken inom termografi med videovärmekamera som har mycket hög upplösning.

Dokumentation och rapportskrivning

Vid varje termograferingstillfälle utförs en grundlig analys och dokumentation av objektet. Kunden erhåller en fullständig termografirapport med bilder i färg och uppmätta värden, som sedan kan utgöra underlag för åtgärder.

Teknisk konsultation

Vi tillhandahåller teknisk konsultation inom industri- och produktionsanläggningar.

Kontakta oss
Kontor: 0221-40362
Jan Sandström, certifierad termograför enligt SBF 1999:1, teknisk konsult: 070-5640362
Martina Sandström, certifierad termograför enligt Level 1: 073-9779872
Hillevi Sandström, ekonomi, administration: 070-6472036
E-post: info@termotek.se

SBSC
logga